Решење о одређивању лица за информације од јавног значаја

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024. годину

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност

Годишњи финансијски извештај 2022.

Годишњи финансијски извештај 2021.

Годишњи финансијски извештај 2020.

Одлука о организацији рада школе март 2021.

 

Одлука о реализацији рада у школи новембар 2020.