Ваннаставно особље

Директор Петронијевић Зоран zoranboce@gmail.com Секретар  Рајић Драган sekretar@skolakrcin.edu.rs Психолог Недељковић Марковић Катарина psiholog@skolakrcin.edu.rs Шеф рачуноводства Милутиновић Душица

Предметна настава

Српски језик Стојковић Марија Српски језик Мијајловић Јасмина Енглески језик Вујовић Марина Енглески језик Петронијевић Јована jovana-engleski@skolakrcin.edu.rs  Енглески језик Јовановић Јелена  Ликовна култура Ненад Шелић Музичка култура Поповић Владимир  Историја Степић Анђелија  Географија Петронијевић Латинка  Немачки језик Стефановић Теодора  Физика …

Разредна настава

Одељење Доњи Крчин Ђорђевић Маја Одељење Доњи Крчин Карић Јасмина Одељење Залоговац Илић Гордана Одељење Залоговац Црногорац Радица  Одељење Тољевац Весковић Зорица   Одељење Мала Крушевица Гајић Јелена  Одељење Парцане Антић Биљана  Одељење Парцане Антић Дејан  Одељење Горњи Крчин Недић …