Екскурзије

ЕКСКУРЗИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023.године Дводневна екскурзија ученика старијих разреда Дестинације: Доњи Крчин- Крушевац- Чачак- Мокра Гора- Бајина Башта- Златибор- Доњи Крчин Датум реализације: 14.и 15. мај 2023. године                       Екскурзије, излети, …

Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.   Ученички парламент основан је у нашој школи …

Календар активности

Време реализације Садржај Носиоци активности 17. новембар 2014. Дан толеранције Наставници 27. јануар 2015. Прослава Светог Саве Директор 1. април – 30. јун 2015. Упис ученика у I разред Психолог 16. април 2015. Прослава Дана школе Директор, наставници Подела сведочанстава …