Школа, почевши од 2007. године, активно ради на заштити деце/ученика од свих врста насиља. Стручни тим је сачинио Програм за заштиту деце од насиља, који предвиђа мере превенције, као и интервенције у случају да се насиље деси.

Пред почетак сваке школске године, Тим израђује План превентивних активности које доприносе подизању свести о овом проблему, и негује климу толеранције међу запосленима, ученицима и њиховим родитељима.  Од 2021. године постављена је национална платформа за превенцију насиља у школама под називом “Чувам те“.  https://cuvamte.gov.rs