Школски календар за основне школе централне Србије 2020/2021. године утврђује време остваривања наставног плана и програма за основне школе, односно број наставних дана у току школске 2020/2021. године и време коришћења распуста ученика који школу похађају на територији Републике Србије.

Календар рада за школску 2020/2021.годину