Неколико година заредом, школа спроводи процес самовредновања. На основу добијеног Извештаја, сачињава се Акциони план који предвиђа активности које се реализују са циљем унапређења квалитета рада наше установе.

У наставку можете погледати План спровођења процеса самовредновања за школску 2014/2015. годину.

План самовредновања 2014/15