„Чувам те“

Током марта 2021. године, почела је са радом Национална платформа „Чувам те“, са циљем превенције и заштите од насиља у школама, како вршњачког насиља међу ученицима, тако и насиља према запосленима у установама образовања и васпитања.
Ова платформа садржи делове који се односе на информисање и обуке, едукацију. У оквиру сегмента информисања, налазе се информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама.
Едукативни садржаји су намењени свим наставницима, родитељима и ученицима. Ове обуке могу да похађају родитељи, запослени у школи и ученици који имају сагласност родитеља.
На следећем линку можете приступити платформи и информисати се о њеном садржају, као и о обукама које се тренутно нуде.

Остави одговор