Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

 

Ученички парламент основан је у нашој школи школске 2007/08. године. Од тада, ова организација бавила се битним питањима везаним за рад школе, али и односима и атмосфером у самој школи.

Ову организацију чине ученици старијих разреда школе, и то по два предстваника из седмог и осмог разреда. Парламент има председника, заменика председника и секретара. По потреби, у рад се укључују и представници ученика млађих разреда.