Ваннаставно особље

Директор Петронијевић Зоран zoranboce@gmail.com Секретар Стојковић Рајић Сузана sekretar@skolakrcin.edu.rs Психолог Недељковић Марковић Катарина psiholog@skolakrcin.edu.rs Шеф рачуноводства Милутиновић Душица

Предметна настава

Српски језик Стојковић Марија Српски језик Мијајловић Јасмина Енглески језик Вујовић Марина Енглески језик Петронијевић Јована jovana-engleski@skolakrcin.edu.rs  Енглески језик Мишић Јелена  Ликовна култура Бајовић Стошић Биљана Музичка култура Поповић Владимир  Историја Степић Анђелија  Географија Петронијевић Латинка  Географија Петровић Снежана  Физика …

Разредна настава

Одељење Доњи Крчин Ђорђевић Маја Одељење Доњи Крчин Карић Јасмина Одељење Залоговац Илић Гордана Одељење Залоговац Црногорац Радица  Одељење Тољевац Петровић Михајло  Одељење Мареново Михајловић Виолета Одељење Мареново Недић Миросинка  Одељење Парцане Антић Биљана    Одељење Парцане Антић Дејан  Одељење …