Школски календар за основне школе централне Србије 2017/2018. године утврђује време остваривања наставног плана и програма за основне школе, односно број наставних дана у току школске 2017/2018. године и време коришћења распуста ученика који школу похађају на територији Републике Србије.

Овде можете преузети календар за школску 2017/2018. годину.